Jitřenka, Dolní Čermná

Folklorní soubor Jitřenka vznikl původně jako dětský soubor při místní základní škole v Dolní Čermné. Jeho vznik je úzce spojen s Čermenskými slavnostmi. V roli pořadatele jsme se v roce 1995 rozhodli založit dětský soubor, který se stane pravidelně vystupujícím hostitelským souborem a současně naváže na lidové zvyky a tradice našeho regionu a bude je dále rozvíjet.
Rozmanitý repertoár souboru, který po celou dobu vytváří Yvona Rybová, čerpá hlavně z dochovaných regionálních pramenů sběratelů lidových písní a tanců, nejvíce pak z Rychnovska a Žamberecka. Ve vlastních úpravách pak zahrnují choreografie celých pásem i jednotlivých tanců, typických pro východní Čechy, jakými jsou mateníky, obkročáky, řezanky nebo například mazura či břitva.
Po dvacátém výročí od vzniku Jitřenky se do jeho řad vrátili někteří jeho starší členové a došlo tak k výraznému posunu na mládežnický soubor.
Soubor doprovází muzika Jana Dostála, který je současně autorem mnoha úprav lidových písní, a to nejen našeho regionu.
Dlouhodobou činnost Jitřenky podporuje řada významných podnikatelů, Pardubický kraj a zejména Městys Dolní Čermná. Díky jejich pomoci je možné soubor dále rozvíjet a uchovávat tak tradiční lidovou kulturu v písních i tancích i pro další pokolení.
Od svého založení řídí soubor Yvona Rybová.
Soubor se představil na mnoha úspěšných vystoupeních na domácí i zahraniční scéně (Slovensko, Polsko, Slovinsko, Chorvatsko, SRN, Lotyšsko, Itálie, Bulharsko, Kostarika aj.). Účastní se pravidelně mnoha kulturních akcí i v nedalekém okolí.

Search