Jaro, Ústí nad Orlicí

Soubor písní a tanců Jaro byl založen v roce 1965 v Ústí nad Orlicí a vloni tak oslavil již půlstoletí od svého vzniku. Původní repertoár tvořily dnes již neobnovované slovenské tance a písně.
Současné regionální zaměření má své zdroje v dochovaných písemných pramenech z Podorlicka. Tomu odpovídají i jednotlivé názvy tanců: Sedlácké, Tkalcovské, O posvícení, Já mám trakař novej atd. V nich se často objevují nejen typické regionální tance a písničky, jako např. mateníky a obkročáky, ale i třeba dupáky, řezankové apod.
Jaro několikrát hostovalo na Slovensku, v Polsku, Nizozemí, SRN, Itálii, Slovinsku a např. i v USA.
Repertoár lidové muziky Jara je z větší části zaměřen především na oblast Podorlicka, ale s chutí si zahrají i z rozsáhlého moravského i slovenského repertoáru nebo z různých částí celého světa.

More in this category: Jitřenka, Dolní Čermná »

Search