Folklórní skupina vznikla v roce 2005 z podnětu karnevalových osobností Koranti ze stejného kulturního sdružení; protože každoročně se tyto karnevalové figury (Koranti Rogoznica) zúčastnily folklórního festivalu v Maďarsku a vždy byli nuceni půjčit si na folklorní taneční skupinu, která je doprovázela na uvedeném festivalu. Proto se objevila myšlenka mít vlastní folklorní skupinu. Skupina se skládá z 25 pravidelných členů. Bez ohledu na skutečnost, že skupina je mladá, byla již prezentována na několika místech ve Slovinsku i v zahraničí. Každoročně mají přibližně třicet koncertů. Mezi jejich představení patří zvyky, návyky, lidové písně a tance z celé oblasti východního Štajerska.

 Lidová skupina "MANGHÍN e MANGHINA" z Galliate v provincii Novara, Itálie byla založena v roce 1971 díky lidem, kteří mají rádi folklor a lidové tradice.
Soubor svou činností zkoumá zvyky z osmnáctého století, aby je zachoval jako živé tradice, které by jinak zmizely.
Soubor přebírá své jméno od dvou maskových postav Galliate a nosí stejné oblečení, které se odehrálo před třemi stoletími v Galliate, staré zemi, jejíž název hlásí keltský původ.
Galliate je malé městečko, ležící dva kilometry od řeky Ticino, nyní přírodní hranice mezi Piemontem a Lombardií, v minulosti hraniční čáry mezi konkurenčními městy Novara a Milán. Kostýmy skupiny jsou ve stylu 18. století ukazují stopy těchto vztahů mezi Milánem a Galliatem.

Soubor čítá 30 až 35 členů, repertoár tvoří jak přehlídky s výstavami tanců, tak i jevištní tance s originálními regionálními charakteristickými „skicemi“ a písněmi z Piemontu. Tance čerpají inspiraci z místních produktů, jako je "Gramulîn", typický dort Galliate plný rozinek a pokrytý cukrovými zrny a "Baragiêu" víno vyrobené ve vinicích.

Za více než 40 let činnosti byl soubor vyzvána, aby reprezentovala Itálii na nejvýznamnějších mezinárodních folklorních akcích v Portugalsku, Španělsku, Francii, Belgii, Nizozemsku, Švýcarsku, Německu, Velké Británii, Maďarsku, Slovensku, Polsku, Finsku, Rumunsku, Česká republika, Slovinsko, Rusko, Mexiko a Argentina.

FS Jánošík je umělecký soubor s dlouholetou tradicí interpretace folkloru a obřadních zvyků. Byl založen v roce 1956 a od té doby stále pokračuje v tradici kvalitní prezentace slovenského folkloru, za což byl mnohokrát oceněn. Za dobu svého působení procestoval téměř celý svět.

V současnosti se zaměřují zejména na scénické zpracování folkloru z oblastí Liptov a Zemplín a kromě toho obsahuje jejich repertoár také tance z oblastí Spiš, Šariš, Zamaguria, Podpoľanie, Pohronie a Horehronie.
Soubor zachovává také různé lidové tradice jako Fašiangy, Veľká noc, Stavanie májov nebo Vianočné koledy, které každoročně v období svátků předvádí.
Každoročně absolvuje dlouhou řadu vystoupení, z nichž většina je určena v rámci prezentace slovenského folklorního umění návštěvníkům krásných Vysokých Tater.
Čermenských slavností se soubor zúčastnil již mnohokrát a vždy byl zárukou kvalitních výkonů.
Manažerem souboru je Slavo Bednarčík

Folklorní soubor Jitřenka vznikl původně jako dětský soubor při místní základní škole v Dolní Čermné. Jeho vznik je úzce spojen s Čermenskými slavnostmi. V roli pořadatele jsme se v roce 1995 rozhodli založit dětský soubor, který se stane pravidelně vystupujícím hostitelským souborem a současně naváže na lidové zvyky a tradice našeho regionu a bude je dále rozvíjet.
Rozmanitý repertoár souboru, který po celou dobu vytváří Yvona Rybová, čerpá hlavně z dochovaných regionálních pramenů sběratelů lidových písní a tanců, nejvíce pak z Rychnovska a Žamberecka. Ve vlastních úpravách pak zahrnují choreografie celých pásem i jednotlivých tanců, typických pro východní Čechy, jakými jsou mateníky, obkročáky, řezanky nebo například mazura či břitva.
Po dvacátém výročí od vzniku Jitřenky se do jeho řad vrátili někteří jeho starší členové a došlo tak k výraznému posunu na mládežnický soubor.
Soubor doprovází muzika Jana Dostála, který je současně autorem mnoha úprav lidových písní, a to nejen našeho regionu.
Dlouhodobou činnost Jitřenky podporuje řada významných podnikatelů, Pardubický kraj a zejména Městys Dolní Čermná. Díky jejich pomoci je možné soubor dále rozvíjet a uchovávat tak tradiční lidovou kulturu v písních i tancích i pro další pokolení.
Od svého založení řídí soubor Yvona Rybová.
Soubor se představil na mnoha úspěšných vystoupeních na domácí i zahraniční scéně (Slovensko, Polsko, Slovinsko, Chorvatsko, SRN, Lotyšsko, Itálie, Bulharsko, Kostarika aj.). Účastní se pravidelně mnoha kulturních akcí i v nedalekém okolí.

Soubor písní a tanců Jaro byl založen v roce 1965 v Ústí nad Orlicí a vloni tak oslavil již půlstoletí od svého vzniku. Původní repertoár tvořily dnes již neobnovované slovenské tance a písně.
Současné regionální zaměření má své zdroje v dochovaných písemných pramenech z Podorlicka. Tomu odpovídají i jednotlivé názvy tanců: Sedlácké, Tkalcovské, O posvícení, Já mám trakař novej atd. V nich se často objevují nejen typické regionální tance a písničky, jako např. mateníky a obkročáky, ale i třeba dupáky, řezankové apod.
Jaro několikrát hostovalo na Slovensku, v Polsku, Nizozemí, SRN, Itálii, Slovinsku a např. i v USA.
Repertoár lidové muziky Jara je z větší části zaměřen především na oblast Podorlicka, ale s chutí si zahrají i z rozsáhlého moravského i slovenského repertoáru nebo z různých částí celého světa.

Search